onze honden De nesten D-nest E-nest F-nest G-nest H-nest J-nest K-nest L-nest M-nest I-nest
Femmy Freya-Kari Frieda-Dana Fjordor-Quint Fenne-Fien Het nestje van Eliez-Verys v. Almari en Onwijs-Funny v.d Stam Dolerna 06-06-1999 F-nest De nesten groep nestjes